jQuery Sürükle Bırak Eklentisi ile Alışveriş Sistemi

0

jQuery Sürükle Bırak Yöntemi ile Alışveriş sistemi aslında bunu eticaret için yapmazsınızda bu sistemi menü mantığında yapabilirsiniz. Sürükle bırak ile menüleri kaydettirip hızlı bir sistem yapmış olursunuz 🙂

https://2.bp.blogspot.com/-s8iiYltCqZ0/UOXkA2Qo3mI/AAAAAAAAN8w/XTsyEZRUM6g/s1600/jquery+drop+down.jpg

Drag ‘n’ Drop Shopping Cart With jQuery UI (Tutorial)

Demoya tıkladığınızda kodda sizde görüceksiniz jQuery 1.8.2 kullanılıyor bu yüzden çakışma olmamasına dikkat edin.

Demo / Download

Öncelikle aşağıdaki jQuery 1.8.3 ve Plugin’i html sayfanıza ekleyin.

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js"></script>
<script src="jquery-ui-1.9.0.custom.min.js"></script>

Ürünlerin bulunduğu HTML şu şekilde;

<section id="product">
  <ul class="clear">
    <li data-id="1">
      <a href="#">
        <img src="http://lorempixel.com/150/100/technics/1/" alt="">
        <h3>Product name</h3>
        <p>Product detail</p>
      </a>
    </li>
    <li data-id="2">...</li>
    <li data-id="3">...</li>
  </ul>
</section>

Alttaki HTML kısımda basket atıcağınız yani ürün sepeti kısmı 🙂

<aside id="sidebar">
  <div class="basket">
    <div class="basket_list">
      <div class="head">
        <span class="name">Product name</span>
        <span class="count">Quantity</span>
      </div>
      <ul>
      </ul>
    </div>
  </div>
</aside>

Şimdide jQuery fonksiyonumuzu çalıştırıyoruz.

// jQuery UI Draggable
$("#product li").draggable({

  // brings the item back to its place when dragging is over
  revert:true,

  // once the dragging starts, we decrease the opactiy of other items
  // Appending a class as we do that with CSS
  drag:function () {
    $(this).addClass("active");
    $(this).closest("#product").addClass("active");
  },

  // removing the CSS classes once dragging is over.
  stop:function () {
    $(this).removeClass("active").closest("#product").removeClass("active");
  }
});

Daha zarif olarak adlandırılmış fonksiyon şeklide aşağıdaki 🙂

// jQuery UI Droppable
$(".basket").droppable({

  // The class that will be appended to the to-be-dropped-element (basket)
  activeClass:"active",

  // The class that will be appended once we are hovering the to-be-dropped-element (basket)
  hoverClass:"hover",

  // The acceptance of the item once it touches the to-be-dropped-element basket
  // For different values http://api.jqueryui.com/droppable/#option-tolerance
  tolerance:"touch",
  drop:function (event, ui) {

    var basket = $(this),
        move = ui.draggable,
        itemId = basket.find("ul li[data-id='" + move.attr("data-id") + "']");

    // To increase the value by +1 if the same item is already in the basket
    if (itemId.html() != null) {
      itemId.find("input").val(parseInt(itemId.find("input").val()) + 1);
    }
    else {
      // Add the dragged item to the basket
      addBasket(basket, move);

      // Updating the quantity by +1" rather than adding it to the basket
      move.find("input").val(parseInt(move.find("input").val()) + 1);
    }
  }
});

Burasıda sepetteki kullanıcağınız jQuery fonksiyonu;

function addBasket(basket, move) {
  basket.find("ul").append('<li data-id="' + move.attr("data-id") + '">'
      + '<span class="name">' + move.find("h3").html() + '</span>'
      + '<input class="count" value="1" type="text">'
      + '<button class="delete">✕</button>');
}

Sepetteki eklenenleri kaldırmanın kısa yoluda şu fonksiyonla oluyor;

$(".basket ul li button.delete").live("click", function () {
  $(this).closest("li").remove();
});

Evet bu yazıda burada bitti ama siz genede benim anlatımıma bakmadan birde gerçek makaleyide inceleyin ne olur ne olmaz 🙂

Drag ‘n’ Drop Shopping Cart With jQuery UI (Tutorial)